Over ons

Het koor heeft de status van een stichting en is aangesloten bij de Bond voor Smartlappen en Levensliederen. We kennen een koorreglement waarin o.a. is geregeld: lidmaatschap, repetities, repertoire, optredens, financiën en de organisatie. In de notitie “de koers van ons koor” is aangegeven waar wij naar streven: zangkwaliteit, aansprekend repertoire en een goede presentatie naar het publiek.

Tevens hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld over de koorpresentatie en de choreografie. Een koor van amateurs dat streeft naar kwaliteit. Het koor bestaat uit maximaal 30 leden, onderverdeeld in 5 stemgroepen. Bij de dames sopranen, alten en lage vrouwen. Bij de heren tenoren en bassen.

Paul de Leeuw